0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn – huyện Quảng Trạch- Tỉnh Quảng Bình

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chung xây dựng thị xã Ba Đồn bao gồm bản vẽ và thuyết minh, với bản vẽ bao gồm những bản vẽ như sau:

*Phần quy hoạch chung:

-Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

-Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội

-Sơ đồ lý thuyết và các phương án cơ cấu.

-Sơ đồ định hướng phát triển không gian

-Sơ đồ mạng lưới quy hoạch giao thông

-Sơ đồ quy hoạch mạng lưới cấp điện

-Sơ đồ đánh giá tác động môi trường

- Khung thiết kế đô thị

*Phần riêng:

-Sơ đồ đánh giá hiện trạng và phương án cơ cấu

- Thiết kế đô thị và phối cảnh minh họa

- Hiện trạng kiến trúc cảnh quan và cơ cấu sử dụng đất

- Mặt bằng kiến trúc cảnh quan

- Phối cảnh minh họa

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh khổ lớn, gồm 2 khổ (14.043x9.933 pixel, 6.622x4.677 pixel ) (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(ht-nth)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi