0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
TCVN 8869:2011 Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sự biến đổi áp lực nước lỗ rỗng tại hiện trường đất tự nhiên trong xây dựng.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi