0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động đất.

S-Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động đất.
Tác giả:
Sách gồm các nội dung  sau: 

Chương 1:Nguyên tắc cơ bản của thiết kế kháng chấn.

Chương 2: Tính toán tác động động đất tác dụng lên công trình.

CHương 3: Thiết kế cấu kiện kết cấu bê tong cốt thép.

Chương 4 : Thiết kế nền móng.

(Hvb)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi