0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Móng cọc- phân tích và thiết kế

Tác giả: Gs. Ts Vũ Công Ngữ

               Ths. Nguyễn Thái

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

Cuốn sách này tập hợp khá kỹ lưỡng các kiến thức mới về móng cọc, như các phương pháp mới dự báo sức chụi tải của cọc, đặc biệt là cọc nhồi, phương pháp tính toán đồng thời cọc – nền đất, các phương pháp thí nghiệm cọc như thí nghiệm PDA, Osterberg, Statnamic

(ht-ttd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi