0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Sách Tính toán tiết diện Cột bê tông cốt thép

Sách Tính toán thiết diện Cột bê tông cốt thép  nội dung gồm 5 chương:

+ Chương 1: Đại cương về khung và cột BTCT

+ Chương 2: Tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm phẳng

+ Chương 3: Tiết diện chữ T và chữ I

+ Chương 4: Tiết diện tròn và vòng khuyên

+ Chương5: Tiết diện chữ nhật nén lệch tâm xiên

 (ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi