0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung phát triển Du lịch đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 - tỉnh Phú Yên

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

Quy hoạch chung phát triển Du lịch đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 - tỉnh Phú Yên

- Bên cạnh những thuận lợi, trong những năm gần đây, tình hình trên thế giới có nhiều biến động phức tạp như thiên tai, dịch bệnh, nạn khủng bố..., trong đó đáng chú ý là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, vấn đề biến đổi khí hậu đặt ra nhiều thách thức với các quốc gia và địa phương có biển, cạnh tranh trên thị trường du lịch quốc tế, khu vực và trong nước... Đây là những vấn đề quan trọng hàng đầu đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường du lịch Việt Nam nói chung và du lịch tỉnh Phú Yên nói riêng. Trước tình hình như vậy, việc lập quy hoạch phát triển ngành du lịch Phú Yên đến năm 2020 là hết sức cần thiết, nhằm cụ thể Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung phát triển Du lịch đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 - tỉnh Phú Yên là: Xây dựng được hệ thống quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Phú Yên theo hướng bền vững toàn diện về kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng và môi trường. Đề xuất được các chỉ tiêu cụ thể, các định hướng và giải pháp phát triển du lịch tỉnh Phú Yên đến năm 2020 với tầm nhìn đến năm 2025 làm cơ sở lập các quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư, quản lý phát triển du lịch Phú Yên trở thành một trong những trọng điểm phát triển du lịch các tỉnh vùng du lịch Nam Trung Bộ, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, các di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung phát triển Du lịch đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 - tỉnh Phú Yên

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung phát triển Du lịch đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 - tỉnh Phú Yên

+ Các văn bản liên 

(hoangvietanh-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi