0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Tây Hòa đến năm 2035 - tỉnh Phú Yên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf), (.dwg)

Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Tây Hòa đến năm 2035 - tỉnh Phú Yên

 - Tây Hòa có diện tích khoảng 62.375 ha, bao gồm thị trấn Phú Thứ và 10 xã, hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và đô thị... Mặc dù, công tác quy hoạch trên địa bàn huyện luôn được chú trọng triển khai với hàng loạt các quy hoạch được triển khai phủ gần kín địa bàn Huyện, tuy nhiên với sự vận động liên tục của quá trình phát triển kinh tế xã hội, gây ra những bất cập, khó khăn trong công tác quản lý, phát triển và thu hút đầu tư, đến nay huyện Tây Hòa cần được Quy hoạch xây dựng tổng thểđể đưa ra các định hướng phát triển mới. Việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035 là cần thiết nhằm rà soát toàn bộ các quy hoạch trên địa bàn, kết nối về không gian, đất đai và đáp ứng hạ tầng nhằm phát huy các lợi thế của địa phương, lồng ghép các định hướng phát triển của từng ngành và đưa ra định hướng phát triển toàn huyện phù hợp với các định hướng phát triển quốc gia, tỉnh và khu vực để tiến tới xây dựng huyện Tây Hoà đạt các tiêu chuẩn huyện nông thôn mới theo quyết định số 558/QĐ-TTg

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Tây Hòa đến năm 2035 - tỉnh Phú Yên là: Khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, các thế mạnh về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn. Nghiên cứu đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, phát triển dân cư; xây dựng mô hình phát triển không gian vùng huyện. Phân cấp hệ thống đô thị, xác định tính chất đô thị và lựa chọn mô hình phát triển. Đề xuất phân bố không gian xây dựng các cụm công nghiệp, dịch vụ và hệ thống hạ tầng xã hội và các điểm dân cư nông thôn… trong đó xác định vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng cân bằng và bền vững. Đáp ứng các tiêu chí huyện nông thôn mới phục vụ chương trình mục tiêu nông thôn mới quốc gia và các kế hoạch phát triển nông thôn toàn tỉnh

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Tây Hòa đến năm 2035 - tỉnh Phú Yên

+ Quy định quản lý

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ hiện trạng hệ thống HTKT và môi trường

+ QH 04: Bản vẽ định hướng phát triển không gian vùng

+ QH 05: Bản vẽ định hướng phát triển giao thông vùng

+ QH 06: Bản vẽ định hướng cao độ nền và thoát nước mặt

+ QH 07: Bản vẽ định hướng cấp nước vùng

+ QH 08: Bản vẽ định hướng hệ thống cấp điện

+ QH 09: Bản vẽ định hướng hệ thống thông tin liên lạc

+ QH 10: Bản vẽ định hướng thoát nước thải - quản lý CTR và nghĩa trang

+ QH 11: Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược vùng

(hoangvietanh-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi