0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển Điện lực giai đoạn 2016 - 2025, xét đến năm 2035, tỉnh Phú Yên

Định dạng tài liệu: (.pdf)

Quy hoạch phát triển Điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035, tỉnh Phú Yên

- Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 7534/QĐ-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2012. Sau 5 năm thực hiện quy hoạch, nhiều mục tiêu đề ra cơ bản đã hoàn thành góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh. Giai đoạn từ nay đến 2025, tỉnh Phú Yên có định hướng hình thành và phát triển nhiều ngành nghề, nhiều khu, cụm công nghiệp, nhiều dự án đầu tư lớn, các khu đô thị mói, trung tâm thương mại, các khu thể thao du lịch để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh. Điều này đòi hỏi nhu cầu cung cấp điện ngày càng tăng cao. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên được phê duyệt trong giai đoạn trước đã không còn phù hợp với nhu cầu phát triển phụ tải của Tỉnh và Tổng sơ đồ phát triển điện lực Quốc gia VII hiệu chỉnh. Vì vậy, việc lập Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn mới sẽ đáp ứng cho việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Yên trong thời kỳ mới, phấn đấu đưa Phú Yên thành tỉnh công nghiệp của miền Trung và cả nước vào năm 2030.

Quy hoạch phát triển Điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035, tỉnh Phú Yên

- Mục tiêu của đồ án đó là: Đảm bảo sự phát triển cân đối, hài hòa, tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện nhằm cung cấp cho phụ tải với chất lượng tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Quy hoạch đòi hỏi phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, độ tin cậy, tính kinh tế trong công tác thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo vệ, bảo dưỡng hệ thống; phải phù hợp với hiện tại và định hướng phát triển lâu dài.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển Điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035, tỉnh Phú Yên

+ Phụ lục Quy hoạch phát triển Điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035, tỉnh Phú Yên

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ lưới điện cao áp tỉnh Phú Yên đến năm 2025

+ Bản vẽ sơ đồ lưới điện cao áp tỉnh Phú Yên đến năm 2035

+ Bản đồ lưới điện lưới điện cao áp tỉnh Phú Yên đến năm 2025

+ Bản đồ lưới điện lưới điện cao áp tỉnh Phú Yên đến năm 2035

+ Bản vẽ sơ đồ nguyên lý 

(bnt-tvxdvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi