0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Hòa đến năm 2035 - tỉnh Phú Yên

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.dwg)

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Hòa đến năm 2035 - tỉnh Phú Yên

- Huyện Phú Hoà nằm trên giao điểm giữa trục đô thị hoá Bắc Nam phía Đông và trục đô thị hoá Đông Tây theo Quốc lộ 25, là cửa ngõ đi về phía Tây Nguyên của thành phố Tuy Hoà, tỉnh lỵ tỉnh Phú Yên. Với việc nằm trên các trục đô thị hoá của tỉnh Phú Yên và giáp ranh với thành phố Tuy Hoà, huyện Phú Hoà có nhiều cơ hội để chuyển dịch cơ cấu sản xuất cũng như phát triển đô thị, thu hút nguồn lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035 là cần thiết nhằm rà soát toàn bộ các quy hoạch trên địa bàn, kết nối về không gian, đất đai và đáp ứng hạ tầng nhằm phát huy các lợi thế của địa phương, lồng ghép các định hướng phát triển của từng ngành và đưa ra định hướng phát triển toàn huyện phù hợp với các định hướng phát triển quốc gia, tỉnh và khu vực để tiến tới xây dựng huyện Phú Hoà đạt các tiêu chuẩn huyện nông thôn mới theo quyết định số 558/QĐ-TTg.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Hòa đến năm 2035 - tỉnh Phú Yên đó là: Khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, các thế mạnh về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn. Nghiên cứu đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, phát triển dân cư; xây dựng mô hình phát triển không gian vùng huyện; phân cấp hệ thống đô thị, xác định tính chất đô thị và lựa chọn mô hình phát triển. Đề xuất phân bố không gian xây dựng các cụm công nghiệp, dịch vụ và hệ thống hạ tầng xã hội và các điểm dân cư nông thôn… trong đó xác định vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng cân bằng và bền vững. Đáp ứng các tiêu chí huyện nông thôn mới phục vụ chương trình mục tiêu nông thôn mới quốc gia và các kế hoạch phát triển nông thôn toàn tỉnh.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Hòa đến năm 2035 - tỉnh Phú Yên

+ Quy định quản lý

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng HTKT và môi trường

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

+ QH 05: Bản vẽ Sơ đồ định hướng phát triển giao thông vùng

+ QH 06: Bản vẽ Sơ đồ định hướng cao độ nền và thoát nước mặt

+ QH 07: Bản vẽ Sơ đồ định hướng cấp nước vùng

+ QH 08: Bản vẽ Sơ đồ định hướng hệ thống cấp điện

+ QH 09: Bản vẽ Sơ đồ định hướng hệ thống thông tin liên lạc

+ QH 10: Bản vẽ Sơ đồ định hướng thoát nước thải – quản lý CTR và nghĩa trang

+ QH 11: Bản vẽ Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược vùng

(hoangvietanh-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi