0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Mặt bằng sử dụng đất Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng giải phóng mặt bằng

+ Bản đồ tổng mặt bằng an toàn giao thông

+ Bản đồ bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ nền

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi