0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh năm 2015 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bí Trung tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.xls), (.jpg).

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 5036/QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bí Trung của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

- Thời điểm quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh năm 2015 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bí Trung tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê hoạch: QĐ Số: 5036/QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bí Trung của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ điều chỉnh ranh giới quy hoạch

+ Bản đồ vị trí

+ Bản vẽ 05a Sân nền

+ Bản vẽ 05b Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

+ Bản vẽ 06 Hệ thống giao thông

+ Bản vẽ 07a Hệ thống điện 22kv

+ Bản vẽ 08 Hệ thống cấp nước

+ Bản vẽ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ Hệ thống điện chiếu sáng

+ Bản vẽ Hệ thống điện

+ Bản vẽ Hệ thống đường ống thoát nước

+ Bản vẽ Nền kỹ thuật

+ Bản vẽ Nền kỹ thuật dự phòng

+ Bản vẽ Nền Uông Bí

+ Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất

+ Bản vẽ Thoát nước thải

+ Bản vẽ Đường ống

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi