0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: (.pdf)

- Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Số: QĐ số 1632/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc là: tập trung đầu tư có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại tập trung các loại hình sản xuất công nghiệp,hiện đại, công nghệ cao, đảm bảo bảo vệ môi trường. Đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đóng góp phát triển kinh tế xã hội và tạo công ănviệc làm tại địa phương.

* Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ đánh giá xây dựng

(huycuong-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi