0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới - Khu C1 (Lô số 6C) phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng - thành phố Cần Thơ

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới - Khu C1 (Lô số 6C) phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng - thành phố Cần Thơ

- Phạm vi ranh giới: tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (thuộc đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ tại Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ). Vị trí tiếp giáp như sau: Phía Đông Bắc: giáp Khu dân cư Nam Long 2 (Lô số 9A); Phía Đông Nam: giáp tim đường giao thông lộ giới 47m; Phía Tây Bắc: giáp Khu dân cư Lô số 6; Phía Tây Nam: giáp rạch Cái Nai.

- Quy mô khu đất lập Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới - Khu C1 (Lô số 6C) phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng - thành phố Cần Thơ : 269.800 m2 (26,98 Ha).

- Được UBND quận Cái Răng phê duyệt tại Quyết định số 4789/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới - Khu C1 (Lô số 6C) phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng - thành phố Cần Thơ là: Xây dựng Khu đô thị đồng bộ về cơ sở hạ tầng (hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật), phục vụ cho nhiều đối tượng thu nhập, kết hợp khai thác các công trình thương mại - dịch vụ. Phát triển Khu đô thị phù hợp với Quy chuẩn, tiêu chuẩn, định hướng quy hoạch đô thị của Khu đô thị Nam Cần Thơ cũng như của Quy hoạch chung thành phố.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới - Khu C1 (Lô số 6C) phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng - thành phố Cần Thơ

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới - Khu C1 (Lô số 6C) phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng - thành phố Cần Thơ

+ Quy định quản lý Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới - Khu C1 (Lô số 6C) phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng - thành phố Cần Thơ

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

+ QH 02: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 05: Bản vẽ không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 06: Bản vẽ thiết kế đô thị

+ QH 07: Bản vẽ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

+ QH 09: Bản vẽ quy hoạch cấp điện – chiếu sáng

+ QH 10: Bản vẽ quy hoạch cấp nước

+ QH 11: Bản vẽ quy hoạch thoát nước mưa

+ QH 12: Bản vẽ quy hoạch thoát nước sinh hoạt và vê sinh môi trường

+ QH 13: Bản vẽ quy hoạch thông tin liên lạc

+ QH 14: Bản vẽ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

+ QH 15: Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược

(tungbn-levietanh-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi