0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vị trí điểm đổ đất, đá thải tại khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 7792 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt vị trí điểm đổ đất, đá thải xây dựng tỷ lệ 1/500 tại khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí

- Thời điểm quy hoạch: năm 2018

- Mục tiêu: Đảm bảo mặt bằng để phục vụ cho việc đổ thải đất, đá xây dựng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Yên Thanh.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí đổ đất đá thải xây dựng

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi