0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Thăng Long - tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: (.doc) , (.pdf)

- Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Số: QĐ số 3926/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 Về việc phê duyệt Quy hoạch khu C4 tỷ lệ 1/2000 phát triển ku công nghiệp và đô thị phụ trợ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Thăng Long, tỉnh Vĩnh Phúc là: Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc trở thành Khu công nghiệp kiểu mẫu, tạo bước chuyển mới, thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng và các nhà đầu tư trên thế giới tiếp tục đầu tư vào Bình Xuyên.

* Thời điểm lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Thăng Long, tỉnh Vĩnh Phúc: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh: 

+ Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xây dựng khu công nghiệp Thăng Long, tỉnh Vĩnh Phúc

+ Báo cáo giải trình các ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư

- Bản vẽ:

+ QH 01: Sơ đồ vị trí

+ QH 02: Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất

+ QH 03: Bảng chỉ tiêu cấp điện

+ QH 04: Bản đồ quy hoạch hệ thống chiếu sáng

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi