0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy sản xuất phốt pho vàng công suất 6.000 tấn/năm tại KCN Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy sản xuất phốt pho vàng công suất 6.000 tấn/năm tại KCN Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai

- Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch chi tiế là: 7,77ha (77.700 m2). Phạm vi ranh giới được xác định cụ thể như sau: Phía Tây Bắc giáp Nhà máy phốt pho 1; Phía Đông Bắc giáp Khe Chom; Phía Tây Nam giáp đường giao thông (tuyến đường T12 - đường quy hoạch phân khu KCN Tằng Loỏng); Phía Đông Nam giáp đường giao thông (tuyến T8 thuộc đường quy hoạch phân khu Khu CN Tằng Loỏng).

- Được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt theo Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2021

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy sản xuất phốt pho tại KCN Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai đó là: Trở thành khu nhà máy sản xuất phốt pho vàng thuộc lĩnh vực hóa chất của Công ty Cổ phần phốt pho Việt Nam đạt công suất 6.000 tấn/năm.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy sản xuất phốt pho vàng công suất 6.000 tấn/năm tại KCN Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi