0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng trục đô thị Chiềng Sinh – Nà Sản thành phố Sơn La

Định dạng tài liệu: (.dwg) (.pdf) (.docx) (.xlsx) (.jpg)

 Khu đô thị Chiềng Sinh – Nà Sản nằm ở phía đông nam thành phố, căn cứ vào bản đồ hiện trạng và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu đô thị Chiềng Sinh – Nà Sản thành phố Sơn La, giới hạn của khu đô thị Chiềng Sinh – Nà Sản là: Phía tây bắc tiếp giáp trung tâm giáo dục đào tạo; đông bắc tiếp giáp khu đô thị mới Chiềng Ngần; đông nam tiếp giáp đỉnh dốc Mường Hồng; tây nam tiếp giáp dốc Bản Mạt. Phía bắc hướng về khu trung tâm thành phố, phía nam hướng về Hà Nội, phía tây hướng đi cửa khẩu Chiềng Khương.  

Mục tiêu của công trình Quy hoạch chi tiết xây dựng trục đô thị Chiềng Sinh – Nà Sản thành phố Sơn La: Quy hoạch hợp lý sẽ góp phần rất lớn vào việc cải thiện tích cực môi trường ngành nghề và cuộc sống của người dân trong khu vực. Sẽ là động lực lớn cho nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng trục đô thị Chiềng Sinh – Nà Sản thành phố Sơn La

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

*) Bản vẽ (CAD):

- Bản vẽ QH-01 sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- Bản vẽ QH-02 Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- Bản vẽ QH-03 bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

- Bản vẽ QH-04 bản đồ tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan

- Bản vẽ QH-05 bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Bản vẽ QH-06 bản đồ qquy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

- Bản vẽ QH-07 bản đồ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

- Bản vẽ QH-08 bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- Bản vẽ QH-09 bản đồ quy hoạch cơ cấu chức năng

- Bản vẽ QH-10 bản đồ quy hoạch bảo vệ môi trường

- Bản vẽ QH-11 bbarn vẽ bố cục chi tiết phân khu trung tâm hành chính

- Bản vẽ QH-12A bản vẽ thể hiện ý tưởng thiết kế đô thị

- Bản vẽ QH-12A bản vẽ thể hiện ý tưởng thiết kế đô thị

- Bản vẽ QH-12B bản vẽ thể hiện ý tưởng thiết kế đô thị

- Bản vẽ QH-12C bản vẽ thể hiện ý tưởng thiết kế đô thị

- Bản vẽ QH-12D bản vẽ thể hiện ý tưởng thiết kế đô thị

- Bản vẽ QH-12E bản vẽ thể hiện ý tưởng thiết kế đô thị

- Bản vẽ QH-13 bbarn vẽ cắt ngang và mặt cắt dọc

(NamHT-LamPhuong-Acvn19)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi