0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch Tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.xls)

- Thực hiện Quyết định số 355/Q -TTg, ngày 25/2/2013, của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải, trong thời gian qua, ảng, Nhà nước và cả xã hội đã dành sự quan tâm lớn cho đầu tư phát triển GTVT; trong đó, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) đã có bước phát triển mạnh mẽ. Chất lượng vận tải ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, miền. ột số công trình giao thông hiện đại, như đường bộ cao tốc, cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế,.. đã được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, góp phần tạo diện mạo mới cho đất nước.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 2023/Q -BGTVT giao nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Thời điểm báo cáo: Năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch Tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

+ Quy hoạch tổng thể

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ (.pdf):

+ Bản đồ hiện trạng các loại hình giao thông vận tải

+ Bản đồ định hướng các loại hình giao thông vận tải đến năm 2030

+ Bản đồ định hướng các loại hình giao thông vận tải đến năm 2050

+ Bản đồ vị trí địa lýcác mối quan hệ giữa cảng hàng không, sân bay Việt Nam với mạng lưới cảng hàng không quan trọng ở khu vực

+ Bản đồ hệ thống cảng hàng không toàn quốc hiện trạng

+ Bản đồ hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030

+ Bản đồ hệ thống cảng hàng không toàn quốc định hướng năm 2050

+ Bản đồ cảng hàng không ưu tiên đầu tư đến năm 2030

+ Dự thảo sơ đồ đường hàng không RNAV

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Chu Lai

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Cam Ranh đến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Cam Ranh định hướng năm 2050

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Long Thành

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn đến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn định hướng năm 2050

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Cát Bi đến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Cát Bi định hướng đến năm 2050 ( Phương án 1)

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Cát Bi định hướng đến năm 2050 (Phương án 2)

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Thọ Xuân

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Vinh đến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Vinh định hướng năm 2050

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Phú Bài đến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Phú Bài định hướng năm 2050

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng đến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng định hướng năm 2050 (Pa1)

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng định hướng năm 2050 (Pa2)

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ định hướng năm 2050

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc đến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc định hướng năm 2050

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Liên Khương đến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Liên Khương định hướng năm 2050

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Lai Châu

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Điện Biên Phủ đến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Điện Biên Phủ định hướng năm 2050

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Sa Pa đến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Sa Pa định hướng năm 2050

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Nà Sản

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Quảng Trị

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Pleiku đến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Pleiku định hướng năm 2050

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Phù Cát đến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Phù Cát định hướng năm 2050

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Tuy Hòa dến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Tuy Hòa định hướng năm 2050

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Buôn Ma Thuật đến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Buôn Ma Thuật định hướng 2050

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Phan Thiết

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Đồng Hới đến năm 2030

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Đồng Hới định hướng 2050

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Rạch Giá

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Cà Mau

+ Bản đồ MB QHSDĐ cảng hàng không Côn Đảo

(huycuong - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi