0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hưng Hóa, Huyện Tam Nông đến năm 2030 tỷ lệ 1/5000

+ Các bảng tính toán

*) Bản vẽ (CAD):

- Bản vẽ QH-01 sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

- Bản vẽ QH-02A bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Bản vẽ QH-02B Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Bản vẽ QH-03 bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản vẽ QH-04 sơ đồ định hướng phát triển không gian

- Bản vẽ QH-06A bản đồ định hướng quy hoạch giao thông

- Bản vẽ QH-06B bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ chỉ giới xây dựng

- Bản vẽ QH-06C bản đồ định hướng quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- Bản vẽ QH-06D bản đồ định hướng quy hoạch cấp nước

- Bản vẽ QH-06E bản đồ định hướng quy hoạch cấp điện và thông tin liên lạc

- Bản vẽ QH-06F bản đồ định hướng quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Bản vẽ QH-06G bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống KT

- Bản vẽ QH-07 Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- Bản vẽ bản vẽ thiết kế đô thị 3D

(NganHT-LamPhuong-Acvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi