0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

- Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái được thành lập theo Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg ngay 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm gồm toàn bộ thành phố Móng Cái (bao gồm 17 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường: Trà Cổ, Trần Phú, Ka Long, Ninh Dương, Hải Yên, Hải Hòa, Bình Ngọc, Hòa Lạc và các xã: Hải Tiến, Vạn Ninh, Hải Đông, Quảng Nghĩa, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, Hải Sơn, Hải Xuân, Bắc Sơn); Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà (bao gồm 3 đơn vị hành chính là các xã: Quảng Điền, Quảng Phong và Phú Hải); thị trấn Quảng Hà và các xã Quảng Thắng, Quảng Thành, Quảng Minh, Quảng Trung, Cái Chiên (huyện Hải Hà). Toàn bộ diện tích tự nhiên khu kinh tế khoảng 121.197 ha, trong đó diện tích đất liền là 66.197 ha và diện tích mặt biển là 55.000 ha.

- Được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2015

- Mục tiêu của đồ Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh là: Xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái thành một khu kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, có tầm quốc tế một cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm phát triển kinh tế của vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ, trở thành động lực phát triển mạnh của vùng Đông Bắc. Giúp gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hoá - xã hội và đảm bảo vùng biên giới hoà bình, hữu nghị, cùng nhau phát triển. Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

+ Các văn bản giải trình và phản biện

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi