0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thành phố Uông Bí đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.jpg)

* Thời điểm lập Quy hoạch chung thành phố Uông Bí đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh : năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí

+ QH 02A: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng sử dụng đất và các công trình hạ tầng xã hội

+ QH 02B: Bản vẽ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, đánh giá tổng hợp, lựa chọn đất xây dựng

+ QH 03A: Bản vẽ hiện trạng hệ thống giao thông, chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa

+ QH 03B: Bản vẽ hiện trạng hệ thống cấp nước, cấp điện và thông tin liên lạc

+ QH 03C: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

+ QH 04: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 2030

+ QH 06A: Bản vẽ sơ đồ định hướng giao thông, cấp nước

+ QH 06B: Bản vẽ sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa

+ QH 06C: Bản vẽ sơ đồ định hướng cấp điện và thông tin liên lạc

+ QH 06D: Bản vẽ sơ đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH 06E: Bản vẽ sơ đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

+ QH 06F: Bản vẽ sơ đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi