0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thị trấn Tiên Yên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), ).jpg)

Quy hoạch chung thị trấn Tiên Yên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

- Phạm vi ranh giới: Khu vực nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh cục bộ thuộc địa giới hành chính các phường Hà An, Tân An và các xã Tiền An, Liên Hòa, Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Phía Bắc giáp: Đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và thành phố Hải Phòng; Phía Nam giáp: thành phố Hải Phòng; Phía Đông giáp: vịnh Hạ Long và thành phố Hải Phòng; Phía Tây giáp: Đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và sông Chanh.

- Được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 04 tháng 05 năm 2016

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung thị trấn Tiên Yên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh là: Phát triển thị xã Quảng Yên theo hướng bền vững, gắn kết giữa phát triển kinh tế với sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và văn hóa lịch sử truyền thống. Tạo lập diện mạo kiến trúc đô thị đặc trưng cho khu vực cửa ngõ của tỉnh Quảng Ninh. Đưa khu vực phát triển đô thị phía Đông Nam thị xã Quảng Yên trở thành một đô thị kết hợp du lịch phát triển năng động, hiệu quả, xanh, có tầm vóc quốc tế, khu vực động lực trong tiến trình phát triển của thị xã Quảng Yên nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. 

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung thị trấn Tiên Yên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Tiên Yên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

+ Các văn bản ý kiến của các sở ngành

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí

+ QH 02A: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan

+ QH 02B: Bản vẽ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, đánh giá tổng hợp, lựa chọn đất xây dựng

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ phân tích cơ cấu và phát triển đô thị

+ QH 04: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

+ QH 05: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển giao thông

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng cấp nước

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng cấp điện

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

+ QH 12: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi