0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045

Định dạng tài liệu: (.dwg) (.pdf) (.docx) (.jpg)

 Có vị trí địa lý trung tâm vùng Tây Bắc, là trung điểm quan trọng của vùng trên Quốc lộ 6. Cảnh quan thiên nhiên đẹp, đa dạng, mang những đặc trưng riêng của vùng Tây Bắc. Thành phố Sơn La hiện là trung tâm Tỉnh Sơn La về mọi mặt hành chính- chính trị, kinh tế và văn hóa- xã hội, có tốc độ phát triển khá trong những năm qua. Đang trong quá trình đô thị hóa tích cực với bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, tạo sức hút về đầu tư xây dựng.

Mục tiêu của công trình Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045: Xây dựng và phát triển thành phố Sơn La thành đô thị sinh thái, hiện đại, mang bản sắc văn hóa các dân tộc đặc thù tiểu vùng Tây Bắc; là một trong những trung tâm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực đa ngành của tiểu vùng Tây Bắc; là động lực tăng trưởng kinh tế vùng dọc Quốc lộ 6 của tỉnh; hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đô thị loại II và hướng tới các tiêu chí đô loại I trực thuộc tỉnh. Khai thác và phát huy các lợi thế, cơ hội của thành phố Sơn La. Định hướng phát triển không gian các vùng chức năng tổng hợp, chuyên ngành cho toàn thành phố trên nền tảng điều kiện hiện trạng, tiềm năng phát triển, đảm bảo phát triển bền vững, năng động, hiệu quả.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045

+ Các văn bản pháp lý

*) Bản vẽ (CAD):

- Bản vẽ QH-01 sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản vẽ QH-02 Sử dụng đất

- Bản vẽ QH-03 Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị

- Bản vẽ QH-04 bản đồ đinh hướng phát triển không gian

- Bản vẽ QH-05 bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản vẽ QH-06A bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản vẽ QH-06B bản đò quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật  

- Bản vẽ QH-06C bản đồ quy hoạch cấp nước  

- Bản vẽ QH-06D bản đồ quy hoạch cấp điện

- Bản vẽ QH-06E bản đồ quy hoạch thoát nước thải và VSMT

- Bản vẽ QH-07 Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

(NganHT-LamPhuong-Acvn19)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi