0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Mường Bú, huyện Mường La, giai đoạn 2016 – 2025, tỉnh Sơn La

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Để có định hướng phát triển và có phương án đầu tư xây dựng khu đô thị Mường Bú, huyện Mường La đến năm 2020 trở thành một đô thị loại V, phù hợp với những chính sách mới của Đảng, Nhà nước trong thời điểm hiện tại, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010-2020 và có chính sách thu hút đầu tư trong tương lai thì việc lập dự án quy hoạch chung xây dựng trung tâm hành chính xã Mường Bú, huyện Mường La lên đô thị loại V miền núi là thực sự cần thiết.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 595 QD-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Mường Bú, huyện Mường La, giai đoạn 2016 – 2025

 - Thời điểm quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Mường Bú, huyện Mường La, giai đoạn 2016 – 2025

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ (cad):

+ QH01: Sơ đồ vị trí liên hệ vùng

+ QH02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH03: Bản đồ đánh giá đất xây dựng

+ QH04: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH05: Bản đồ cơ cấu sử dụng đất

+ QH06: Sơ đồ tổ chức không gian

+ QH07: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH08: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật

+ QH09: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH10: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH11: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH12: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ QH13: Bản đồ thoát nước thải

+ QH14: Bản đồ quy hoạch thông tin truyền thông

+ QH15: Bản đồ tổng hợp hệ thống đường dây đường ống

+ QH16: Quy hoạch đánh giá môi trường

+ QH17: Quy hoạch chỉ giớihành lang kỹ thuật

+ QH18: Bản vẽ phối cảnh tổng thể

(NgoLocGIS - Thanhphuong99 – Acudvn19)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi