0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn đến năm 2035

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Bình Định là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, là cửa ngõ của hành lang Đông - Tây; có vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Nam Trung bộ và Duyên hải Trung bộ. Trong tình hình phát triển kinh tế ngày càng nhanh của cả nước, cùng với đó là việc phát triển các Cụm công nghiệp để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất sản xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh, việc đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi là việc làm hết sức cần thiết nhằm thu hút vốn đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế tại địa phương, qua đó đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa nông thôn, từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho nhân dân trong vùng.Vị trí khu đất quy hoạch tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, có giới cận như sau:

- Đông giáp: Đường ĐT630, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

- Tây giáp: Đất rừng sản xuất; Khu mồ mả.

- Nam giáp: Đồi núi 75 và đường dân sinh;

- Bắc giáp: Khu dân cư, Đường bê tông xi măng đi thôn Đức Long, xã Ân Đức và Nghĩa trang nhân dân Thị trấn Tăng Bạt Hổ.

Quy mô ranh giới Cụm công nghiệp sau khi điều chỉnh, mở rộng: 19,02ha.

- Mục tiêu quy hoạch: Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng CCN Dốc ruông Sỏi nhằm giải quyết các vấn đề bất cập phát sinh trong quá trình triển khai dự án từ lúc Quy hoạch được duyệt năm 2012. Bổ sung, hoàn thiện các khu chức năng để phát triển Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi thành Cụm công nghiệp hoàn chỉnh đầy đủ các chức năng phục vụ công nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, từ đó đẩy nhanh tiến độ, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước. Làm cơ sở để bố trí các cơ sở sản xuất đang đăng ký đầu tư cho phù hợp nhu cầu doanh nghiệp và định hướng phát triển lâu dài của địa phương. Tạo quỹ đất và mặt bằng phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Hoài Ân theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 118/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn đến năm 2035

- Thời điểm quy hoạch: năm 2022

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn đến năm 2035

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (JPG):

+ HTKT.01: Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật – giao thông san nền

+ QH02: Bản đồ quy hoạch hiện trạng tổng hợp – đánh giá đất xây dựng

+ BV03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH04: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian toàn xã

+ HTKT.06: Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tổng hợp đường dây đường ống

(ThanhThao Acudvn19)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi