0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch nghành giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch nghành giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ giao thông

+ Bản đồ khu công nghiệp du lịch

+ Bản đồ đường sắt

+ Bản đồ quy hoạch GTVT tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

+ Bản đồ địa giới

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-qtrnh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi