0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chuyên ngành thoát nước thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Tại thị trấn Phước Bửu, các khu dân cư tập trung hầu hết chưa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là hệ thống thoát nước và nhất là xử lý nước thải. Điều đó đang gây ra sự mất cân đối hạ tầng cơ sở, môi trường sống kém an toàn do tình trạng ngập lụt xảy ra thường xuyên và bị ô nhiễm bởi các chất thải hàng ngày. Giải quyết vấn đề thoát nước và vệ sinh môi trường nước của thị trấn Phước Bửu là một quá trình lâu dài. Việc triển khai trong thực tế sẽ rất khó khăn, không hiệu quả nếu các biện pháp thực thi không nằm trong một kế hoạch tổng thể, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội nói chung và với quy hoạch tổng thể xây dựng nói riêng.

- Để đảm bảo cho đô thị phát triển đồng bộ, đảm bảo điều kiện vệ sinh cho dân cư và môi trường bền vững, thì việc lập quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải dài hạn cho giai đoạn đến năm 2025, và trên cơ sở đó xác định một lộ trình đầu tư xây dựng đã trở nên rất cần thiết và cấp bách.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch chuyên ngành thoát nước thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: năm 2013

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch chuyên ngành thoát nước thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Giúp giải quyết triệt để tiêu thoát nước mưa một cách nhanh chóng, hiệu quả ra khỏi khu dân cư. Đảm bảo hệ thống thoát nước mưa hoạt động hiệu quả theo đúng tính toán thiết kế. Góp phần giải quyết triệt để ô nhiễm đô thị do nước thải để giữ gìn sự bền vững môi trường. Đưa ra các biện pháp chống xâm thực, bảo vệ nguồn nước ngầm, nước mặt. Xác định các vị trí tiếp nhận nước mưa, nước thải, vị trí, dây chuyền và công suất trạm xử lý; phân đoạn đầu tư phù hợp với khả năng tài chính và quy hoạch phát triển đô thị.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chuyên ngành thoát nước thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chuyên ngành thoát nước thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ phạm vi nghiên cứu

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch phát triển không gian thị trấn Phước Bửu

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống thoát nước thị trấn Phước Bửu

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng ngập lụt thị trấn Phước Bửu năm 2010

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ phân chia lưu vực thoát nước mưa

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch thoát nước mưa đến năm 2025

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ phân chia lưu vực thoát nước thải

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ đồ quy hoạch thoát nước thải đến năm 2025 phương án 1

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ đồ quy hoạch thoát nước thải đến năm 2025 phương án 2

+ QH 11: Bản vẽ mặt bằng tổng hợp thoáot nước mưa và thoát nước thải thị trấn Phước Bửu đên năm 20025

(huentt-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi