0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất huyện Chủa Tùa, tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Được phê duyệt tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tủa Chùa

- Mục tiêu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Chủa Tùa, tỉnh Điện Biên là: là cơ sở pháp lý thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai ở địa phương đi vào nề nếp, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái…

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch sử dụng đất huyện Chủa Tùa, tỉnh Điện Biên

+ Các văn bản pháp lí

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ địa hình

+ Bản đồ nền

+ Bản đồ mẫu Chủa Tùa

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi