0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.dwg), (.pdf)

-Long Điền là một huyện ven biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phía Đông giáp huyện Đất Đỏ, phía Tây giáp thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa, phía Nam giáp biển Đông, phía Bắc giáp thành phố Bà Rịa. Huyện Long Điền được thành lập theo Nghị định số 152/2003/NĐ-CP, ngày 09/12/2003 của Chính phủ trên cơ sở tách ra từ Huyện Long Đất cũ. Long Điền là một trong 08 đơn vị hành chính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có diện tích tự nhiên 7.700 ha. Huyện Long Điền có 2 thị trấn: Long Điền, Long Hải và 5 xã: xã An Ngãi, Tam Phước, An Nhứt, Phước Tỉnh, Phước Hưng. Các tuyến giao thông chính trên địa bàn huyện gồm: Quốc lộ 55 nối thành phố Bà Rịa với các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng. Tỉnh lộ 44A tức Đường tỉnh 996B nối thành phố Bà Rịa qua thị trấn Long Hải đến thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ). Tỉnh lộ 44B tức Đường tỉnh 996C nối thị trấn Long Điền đến huyện Đất Đỏ. Đường Ven Biển tức Đường tỉnh 994 nối thành phố Vũng Tàu qua thị trấn Long Hải đến thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ)

- Được phê duyệt tại: quyết định 443/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 phê duyệt quy hoạch tổng thể giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, định hướng năm 2030

- Mục tiêu của Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là: là tài liệu pháp lý để xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, định hướng đến năm 2030, đảm bảo mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo quốc phòng, an  ninh và trật tự an toàn xã hội, xác định và phát huy các nguồn lực , xây dựng tiến độ và giải pháp thực hiện hàng năm , kế hoạch trung và dài hạn của tỉnh, xây dựng mạng lưới giao thông hợp lí liên hoàn giữa các phương thức giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt, đường song, đường biển và đảm bảo liên thông giữa các mạng giao thông tỉnh với mạng giao thông vùng kinh tế trọng điểm và cả nước

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ  bao gồm:

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch tổng thể giao thông huyện Long Điền

+ Bản vẽ đường đô thị huyện Long Điền

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi