0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.dwg), (.pdf)

- Vũng Tàu là một thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ở vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam. Đây là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, du lịch, giao thông - vận tải và giáo dục và là một trong những trung tâm kinh tế của vùng Đông Nam Bộ. Ngoài ra, thành phố còn là khu vực hậu cần của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Thành phố Vũng Tàu được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh đầu tiên của cả Nam Bộ. Bản đồ quy hoạch giao thông thành phố Vũng Tàu sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, đường sắt đô thị, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,.

- Được phê duyệt tại: Số: 433/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 02 năm 2019 về vấn đề phê duyệt quy hoạch tổng thể giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Mục tiêu của Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là: Là tài liệu pháp lý để xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, định hướng đến năm 2030, đảm bảo mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; xác định và huy động các nguồn lực, xây dựng tiến độ và giải pháp thực hiện trong kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung và dài hạn của tỉnh; xây dựng mạng lưới giao thông hợp lý, liên hoàn giữa các phương thức vận tải: đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đảm bảo liên thông giữa mạng giao thông tỉnh với mạng giao thông vùng kinh tế trọng điểm và của cả nước.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ giao thông thành phố Vũng Tàu

+ Bản vẽ đường đô thị thành phố Vũng Tàu

+ Bản vẽ tuyến xe điện thành phố Vũng Tàu

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi