0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thương mại giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg)

- Cùng với quá trình thực hiện công nghiệp hóa và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời kỳ 2001 – 2010, qui mô nền kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nói riêng đã tăng lên đáng kể. Sự gia tăng về qui mô kinh tế đã thúc đẩy và làm gia tăng cả về qui mô và phạm vi hoạt động thương mại. Đồng thời, trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế nước ta vào nền kinh tế thế giới, thương mại và đầu tư ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và mỗi địa phương. Phát triển thương mại sẽ không chỉ thu được những lợi ích kinh tế nhờ khai thác lợi thế so sánh của tỉnh, mà còn mở đường cho sản xuất trong tỉnh phát triển để đạt được lợi ích nhờ gia tăng qui mô, mở rộng quan hệ hợp tác phát triển và tận dụng nguồn lực bên ngoài để phát triển các ngành sản xuất mới, ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao.

- Trong thời kỳ chiến lược mới của đất nước (2011 – 2020), một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra đối với tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là cần phát huy tốt vai trò của ngành thương mại trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những tác động từ bên ngoài cũng như định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới đặt ra những yêu cầu phát triển mới về số lượng, chất lượng dịch vụ của ngành thương mại, cũng như về cơ cấu, quy mô, phương thức kinh doanh, trình độ tổ chức và phân bố hài hòa, trật tự của các mạng lưới thương mại theo không gian thị trường.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 08 tháng 09 năm 2010 về việc phê duyệt Đề cương và kinh phí lập "Quy hoạch tổng thể phát triển Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020".

- Mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thương mại giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: là cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển thương mại hàng năm của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bên cạnh đó, qui hoạch còn là một công cụ quan trọng để quản lý quá trình phát triển thương mại tỉnh đảm bảo sự thống nhất, hài hòa với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo điều kiện cho nhân dân trong tỉnh và các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài hiểu rõ thêm tiềm năng cũng như các cơ hội để khai thác và đầu tư vào ngành thương mại trên địa bàn tỉnh.

* Thời điểm lập quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thương mại giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: năm 2010

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thương mại giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch tổng thể ngành Thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2020

+ Bản đồ thực trạng ngành Thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(huentt-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi