0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
HANDBOOK OF SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT STRATEGIES

Sổ tay Chiến lược Phát triển Đô thị Bền vững cung cấp hỗ trợ phương pháp luận cho các thành phố, các cơ quan quản lý và các bên liên quan khác tham gia vào việc thiết kế và thực hiện các chiến lược đô thị theo Chính sách Liên kết. Đặc biệt, nó đề cập đến Phát triển Đô thị Bền vững (SUD) do Quỹ Phát triển Khu vực Châu Âu hỗ trợ trong giai đoạn lập trình hiện tại (2014-2020) và sắp tới (2021-2027).

Sổ tay là một công cụ học tập chính sách, thích ứng với các nhu cầu phát sinh từ các bối cảnh lãnh thổ và hành chính khác nhau. Nó coi các chiến lược đô thị là cầu nối giữa Chính sách gắn kết và hệ thống quản lý lãnh thổ địa phương.

Sổ tay hướng dẫn không cung cấp cách "khắc phục nhanh", mà cung cấp các đề xuất - đưa ra các ví dụ cụ thể và tham khảo các công cụ và hướng dẫn hiện có - về cách giải quyết các thách thức chính trong quá trình hoạch định chiến lược.

Sổ tay được ra mắt tại Diễn đàn các thành phố lần thứ 4, được tổ chức vào ngày 30-31 tháng 1 năm 2020 tại Porto, Bồ Đào Nha.

(HMC - Thanhphuong99-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi