0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Cù Bị, huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Cù Bị, huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Ranh giới, quy mô diện tích: Xã Cù Bị có vị trí nằm về hướng Tây Bắc của huyện Châu Đức, ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; Phía Nam giáp xã Láng Lớn, huyện Châu Đức và huyện Tân Thành; Phía Đông giáp xã Xà Bang và Kim Long, huyện Châu Đức; Phía Tây giáp huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1015 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 04 năm 2014

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Cù Bị, huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là: Giúp cụ thể hoá định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã Cù Bị trong giai đoạn năm năm, mười năm theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như của tỉnh; Đảm bảo cho việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - TTCN, phát triển dịch vụ. Tính toán cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã theo từng giai đoạn quy hoạch, đề xuất các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý nhằm phát triển kinh tế tại địa phương. Định hướng tổ chức không gian sản xuất, sinh sống, hệ thống công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất toàn xã; Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải tạo và chỉnh trang các thôn đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc - cảnh quan, nâng cao hưởng thụ cho cư dân cộng đồng. Giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá, tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Cù Bị, huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

+ QH 02: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ định hướng sử dụng đất

+ QH 07: Bản vẽ định hướng quy hoạch xây dựng

+ QH 21: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước khu dân cư số 1 và số 2

(qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi