0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Láng Lớn, huyện Châu Đức - tỉnh Bà rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf)

Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Láng Lớn, huyện Châu Đức - tỉnh Bà rịa Vũng Tàu

- Vị trí, ranh giới quy hoạch: Xã Láng Lớn có vị trí nằm về hướng Tây của huyện Châu Đức, ranh giới cụ thê như sau:

 + Phía Đông giáp xã Bàu Chinh, Bình Ba và thị trấn Ngãi Giao

 + Phía Tây giáp xã Sông Xoài và xã Châu Pha, huyện Tân Thành

 + Phía Nam giáp xã Suối Nghệ

 + Phía Băc giáp xã Cù Bị, xã Xà Bang và Kim Long.

- Quy mô diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn xã là 2.158,12ha.

- Được UBND huyện Châu Đức phê duyệt tại Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 4 tháng 04 năm 2017

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Láng Lớn, huyện Châu Đức - tỉnh Bà rịa Vũng Tàu là: Tính toán cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã theo từng giai đoạn quy hoạch, đề xuất các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý nhằm phát triển kinh tế tại địa phương. Định hướng tổ chức không gian sản xuất, sinh sống, hệ thống công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất toàn xã. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải tạo và chỉnh trang các thôn đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc - cảnh quan, nâng cao hưởng thụ cho cư dân cộng đồng. Giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá, tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Láng Lớn, huyện Châu Đức - tỉnh Bà rịa Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ QH 04: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 05: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 06: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH 07: Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp

+ QH 08: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

(huycuong-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi