0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức - tỉnh Bà rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf)

Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Suối Rao, huyện Châu Đức - tỉnh Bà rịa Vũng Tàu

- Ranh giới, quy mô diện tích: Xã Suối Nghệ có vị trí nằm về hướng Nam của huyện Châu Đức, ranh giới cụ thể như sau:

 + Phía Bắc giáp xã Bình Ba và xã Láng Lớn.

 + Phía Nam giáp xã Nghĩa Thành.

 + Phía Đông giáp xã Bình Ba và xã Đá Bạc.

 + Phía Tây giáp huyện Tân Thành.

- Được UBND huyện Châu Đức phê duyệt tại Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 3 tháng 04 năm 2014

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Suối Rao, huyện Châu Đức - tỉnh Bà rịa Vũng Tàu là: Cụ thể hoá định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã Suối Nghệ trong giai đoạn năm năm, mười năm theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như của tỉnh. Đảm bảo cho việc phát triển kinh tế - xã hội bên vững, đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - TTCN, phát triển dịch vụ. Tính toán cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã theo từng giai đoạn quy hoạch, đề xuất các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý nhằm phát triển kinh tế tại địa phương. Định hướng tổ chức không gian sản xuất, sinh sống, hệ thống công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất toàn xã. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải tạo và chỉnh trang các thôn đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc - cảnh quan, nâng cao hưởng thụ cho cư dân cộng đông.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức - tỉnh Bà rịa Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước khu dân cư số 1

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước khu dân cư số 2

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước khu dân cư số 3

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước khu dân cư số 4

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước khu dân trung tâm

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất khu dân cư số 1

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất khu dân cư số 2

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất khu dân cư số 3

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất khu dân cư số 4

(huycuong-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi