0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Suối Rao, huyện Châu Đức - tỉnh Bà rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Suối Rao, huyện Châu Đức - tỉnh Bà rịa Vũng Tàu

- Ranh giới, quy mô diện tích: Xã Suối Rao có vị trí nằm về hướng Đông Nam của huyện Châu Đức, ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Bắc giáp 2 xã Xuân Sơn và Sơn Bình;

 + Phía Nam giáp các xã Láng Dài và Phước Long Thọ - huyện Đất Đỏ;

 + Phía Đông giáp các xã Phước Tân và Hòa Bình - huyện Châu Đức;

 + Phía Tây giáp xã Đá Bạc;

- Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn xã là 3.398,34ha.

- Được UBND huyện Châu Đức phê duyệt tại Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2016

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Suối Rao, huyện Châu Đức - tỉnh Bà rịa Vũng Tàu là: Đảm bảo cho việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp – TTCN, phát triển dịch vụ.  Giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá, tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái. Tổ chức lại khu vực trung tâm xã và các khu dân cư tập trung tại các thôn; phát triển hệ thống các công trình công cộng, giáo dục, y tế, văn hoá xã hội nhằm phục vụ tốt nhất đời sống của dân cư tại nông thôn.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt  Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Suối Rao, huyện Châu Đức - tỉnh Bà rịa Vũng Tàu

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Nam Cần Thơ phường Hưng Phú và Phú thứ, quận Cái Răng - thành phố Cần Thơ

+ Các văn bản ý kiến của các sở ngành

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch phát triển không gian

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch sản xuất nông nghiệp

+ QH 05: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH 06: Bản vẽ quy hoạch khu trung tâm xã

+ QH 07: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

(-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi