0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch điều chỉnh Bờ Đắp, Tam Nông, Phú Thọ

Định dạng tài liệu: (.dwg)

- Bản vẽ DCQH-01 sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch + bản đồ hiệu trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng

- Bản vẽ DCQH-02 bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất + bản đồ DC quy hoạch chia lô

- Bản vẽ DCQH-03 sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan+ bản đồ điều chỉnh quy hoạch giao thông

- Bản vẽ DCQH-04 bản đồ điều chỉnh quy hoạch san nền + bản đồ điều chỉnh quy hoạch thoát nước mưa

- Bản vẽ DCQH-05 Bản đồ điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải + bản đồ điều chỉnh quy hoạch cấp nước

- Bản vẽ DCQH-06 Bản đồ điều chỉnh quy hoạch cấp điện + bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống KT

(NganHT-LamPhuong-Acvn19)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi