0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035, quy hoạch chi tiết phát triển lưới diện trung và hạ áp sau các trạm 110KV

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.jpg)

Quảng Ninh có vị trí ở địa đầu đông bắc Việt Nam, lãnh thổ trải theo hướng đông bắc - tây nam. Quảng Ninh nằm cách thủ đô Hà Nội 125 km về phía Đông. Quảng Ninh tiếp giáp:

+ Phía bắc giáp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Tây, Trung Quốc

+ Phía đông và nam giáp Vịnh Bắc Bộ

+ Phía tây nam giáp tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng

+ Phía tây bắc giáp tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn

- Được phê duyệt tại quyết định số: 3873QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035, quy hoạch chi tiết phát triển lưới diện trung và hạ áp sau các trạm 110KV

- Thời điểm quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035, quy hoạch chi tiết phát triển lưới diện trung và hạ áp sau các trạm 110KV

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ

(ACUD - MyLinh – Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi