0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Quảng Ninh - mảnh đất địa đầu vùng Đông Bắc Tổ quốc, có vị trí địa lý chiến lược “có một không hai” (đây là nguồn tài nguyên vô giá); là một cực tăng trưởng quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng; là khu vực động lực trong vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ; là khu vực đầu mối quan trọng trong các tuyến hành lang kinh tế thuộc khu vực hợp tác kinh tế Việt – Trung, điểm nút trong Khu vực hợp tác “hai hành lang, một vành đai”. Vị trí địa lý đắc địa và xu thế phát triển ngày nay tạo ra thời cơ mới; và nếu có chính sách phù hợp, điều hành phối hợp chặt chẽ sẽ tạo động lực mạnh mẽ để Quảng Ninh phát triển nhanh hơn, góp phần thúc đẩy cả vùng, cả nước phát triển. Quảng Ninh có diện tích tự nhiên 6.102,3 km2, chiếm 1,84% diện tích tự nhiên cả nước và là tỉnh có diện tích lớn nhất trong vùng Đồng bằng sông Hồng (chiếm 29%). Hiện nay, các đơn vị cấp tỉnh, sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố đã được trang bị khá đầy đủ về hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và hoàn thành được cơ bản về sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Mục tiêu quy hoạch:  Đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định 2805/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng Quy hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 nhằm mục tiêu nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời là cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phát triển thống nhất, đồng bộ với quy hoạch Quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh. Đưa ra định hướng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 phù hợp và khả thi. Đồng thời, nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Cụ thể hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước thành các giải pháp cụ thể để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện thành công các dự án cấp thiết về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Làm cơ sở để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin lập kế hoạch phù hợp với quy hoạch chung của ngành và của tỉnh.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 4183/ QĐ – UBND ngày 25/12/2015 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Thời điểm quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ Bản đồ quy hoạch hiện trạng mạng truyền số liệu chuyên dùng

+ Bản đồ quy hoạch hiện trạng mạng truyền số liệu chuyên dùng đến năm 2020

(ACUD - ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi