0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Đồn năm 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Thời điểm lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Đồn năm 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn: năm 2007

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Đồn năm 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn là: Phát huy tiềm năng, lợi thế. Huy động mọi nguồn lực phấn đấu đưa Chợ Đồn trở thành huyện có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao so với các huyện khác trong tỉnh Bắc Kạn và trình độ khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc, với cơ cấu kinh tế theo hướng Thương mại, du lịch, dịch vụ - Nông lâm nghiệp thuỷ sản - Công nghiệp, xây dựng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững. Phát triển văn hoá - xã hội tương xứng với nhịp độ phát triển kinh tế. Đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Đồn năm 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn 

(nvl-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi