0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

*Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg)

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030; bảo đảm thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh; khai thác và phát huy cao độ mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển các tiềm năng và thế mạnh của huyện, đặc biệt tận dụng tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của huyện để phát triển, mở rộng thị trường, phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn là: Phát huy tiềm năng, lợi thế; huy động mọi nguồn lực phấn đấu đưa Chợ Mới trở thành huyện có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao so với các huyện khác trong tỉnh Bắc Kạn và trình độ khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc, với cơ cấu kinh tế theo hướng Thương mại, du lịch, dịch vụ - Nông lâm nghiệp thuỷ sản - Công nghiệp, xây dựng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững. Phát triển văn hoá - xã hội tương xứng với nhịp độ phát triển kinh tế. Đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

- Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ sơ đồ hành chính huyện Chợ Mới

+ QH_02: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng

+ QH_03: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng

+ QH_04: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch các điểm dân cư, dô thị

+ QH_05: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch một số nghành lĩnh vực

+ QH_06: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội

(nvl-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi