0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Tóm tắt quy hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

Quảng Ninh - mảnh đất địa đầu vùng Đông Bắc Tổ quốc, có vị trí địa lý chiến lược “có một không hai” (đây là nguồn tài nguyên vô giá); là một cực tăng trưởng quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng; là khu vực động lực trong vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ; là khu vực đầu mối quan trọng trong các tuyến hành lang kinh tế thuộc khu vực hợp tác kinh tế Việt – Trung, điểm nút trong Khu vực hợp tác “hai hành lang, một vành đai”. Vị trí địa lý đắc địa và xu thế phát triển ngày nay tạo ra thời cơ mới; và nếu có chính sách phù hợp, điều hành phối hợp chặt chẽ sẽ tạo động lực mạnh mẽ để Quảng Ninh phát triển nhanh hơn, góp phần thúc đẩy cả vùng, cả nước phát triển. Công nghệ thông tin là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại.

- Mục tiêu quy hoạch:  Xây dựng và phát triển Tỉnh điện tử với Chính quyền điện tử, công dân điện tử, giáo dục điện tử, y tế điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử. Ứng dụng rộng rãi và sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, trong các ngành, lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp và người dân như giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp, du lịch, hạ tầng đô thị. Khai thác hiệu quả thông tin trong các ngành. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên diện rộng nhằm xây dựng nền hành chính vững mạnh, hiện đại, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại, đồng bộ và kết nối liên thông các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung trong toàn tỉnh, là tiền đề xây dựng thành phố thông minh, góp phần triển khai hiệu quả các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, dịch vụ, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí khu vực nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa và biển đảo. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh trở thành ngành công nghiệp quan trọng, tăng trưởng cao, có đóng góp lớn cho GDP toàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Có ít nhất một Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung được hình thành. Thu hút mạnh đầu tư của các tập đoàn công nghệ thông tin, phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh. Chú trọng đào tạo kỹ năng ứng dụng, sử dụng, khai thác hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước. Đến năm 2020, đưa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố ở mức khá so với cả nước về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghiệp phần mềm và nội dung số. Về tổng thể, Quảng Ninh nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu trên toàn quốc về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 4183/ QĐ – UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Thời điểm quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tóm tắt:

+ Tóm tắt Quy hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (doc):

+ Mở đầu: Sự cần thiết lập quy hoạch

  1. Hiện trạng phát triển công nghệ thông tin
  2. Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin
  3. Giải pháp và tổ chức thực hiện

+ Phụ lục: Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư

(ACUD - ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi