0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch phân khu số 5B, Phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/2000

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Thành phố Sóc Trăng là thủ phủ của tỉnh Sóc Trăng có diện tích tự nhiên 7.616,21 ha, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa -xã hội của tỉnh, là đầu mối giao lưu thương mại - dịch vụ giữa các huyện trong tỉnh và liên tỉnh. Thành phố có 10 phường, với 60 khóm; tổng dân số 138.755 người, gồm 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer cùng sinh sống.  Khu vực lập quy hoạch phân khu 5B thuộc phường 5, thành phố Sóc Trăng:

+ Phía Bắc: giáp đất hộ dân (đường liên khu vực dự kiến).

+ Phía Nam: giáp đất hộ dân (khu công viên Hồ nước ngọt).

+ Phía Tây: giáp Kênh hồ nước ngọt.

+ Phía Đông: giáp đất hộ dân (nghĩa trang nhân dân khóm 2, chùa Phước Nghiêm và dân cư QHPK 5A). Quy mô dự kiến lập quy hoạch: 185,46 ha

- Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Sóc Trăng đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Cập nhật đồ án điều chỉnh QHC thành phố đang triển khai năm 2018. Xây dựng một khu công viên văn hóa hiện đại đồng bộ với các theo tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị loại II trong tương lai. Quy hoạch quĩ đất dành cho thương mại dịch vụ của đô thị. Phân bổ đất đai và đề xuất cơ chế quản lý sử dụng đất đai nhằm sử dụng hợp lý hiệu quả nguồn tài nguyên, đất đai và tài nguyên khác. Định hướng phát triển không gian và cơ sở hạ tầng của khu vực. Xây dựng một khu dân cư mới hiện đại và phát triển, các yếu tố môi trường sống đặc biệt được quan tâm, sử dụng đất hợp lý hiệu quả, cảnh quan kiến trúc phù hợp. Khớp nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Góp phần cải tạo mỹ quan đô thị và môi trường sống tại khu vực ngày càng văn minh, hiện đại. Làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý công trình xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 1581/ QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu số 5B, Phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/2000

- Thời điểm quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu số 5B, Phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/2000

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ QH02: Bản đồ quy hoạch hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH05: Bản đồ quy hoạch sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH06B: Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

+ QH12: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

(ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi