0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu C3 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hoà

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Quy hoạch chung Thành phố Biên Hòa được duyệt khẳng định vai trò, động lực

quan trọng của Thành phố trong chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia, Vùng

Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng tỉnh Đồng Nai, làm cơ sở để kiểm soát và quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, sử dụng đất đai, kiến trúc cảnh quan, cơ sở hạ tầng. làm tiền đề để khai thác các quy hoạch phân khu chi tiết, lập các dự án đầu tư và thực hiện đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt. Phân khu C3 thuộc phường Phước Tân thành phố Biên Hòa và nằm trong khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu của thành phố. Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc Phường Phước Tân với tổng diện tích khoảng: 1.550,25 ha, cách trung tâm thành phố Biên Hòa 07 km về phía Nam, có vị trí địa lý như sau:

+ Phía Bắc : Giáp Phân khu B6 thuộc phường Phước Tân

+ Phía Nam : Giáp với Phân khu C1 thuộc phường Tam Phước

+ Phía Đông : Giáp Phân khu D1 thuộc phường Phước Tân

+ Phía Tây : Giáp phân khu C2 thuộc phường An Hòa và Phân khu C4 thuộc

xã Long Hưng

- Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hoá tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng phường hội, hạ tầng kỹ thuật và các định hướng phát triển đô thị...theo quy hoạch chung thành phố BIên Hoà đến năm 2030 được duyệt. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các khu chức năng, xác định các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật cho từng khu vực cải tạo chỉnh trang, khu xây dựng mới (mật độ xây dựng, tầng cao...). Xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các dự án trên địa bàn. Đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện. Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho các khu chức năng, các trục đường chính, các trục không gian cảnh quan, khu trung tâm làm cơ sở tổ chức lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư trong khu vực. Đề xuất quy định quản lý, xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu, làm cơ sở lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc, các quy hoạch chi tiết dự án đầu tư theo quy định, làm cơ sở để các cấp chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 613/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu C3 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hoà

- Thời điểm quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu C3 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hoà

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ Bản đồ quy hoạch hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

(ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi