0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu 1/2000 mở rộng Khu công nghiệp Cam Liên, huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch phân khu 1/2000 mở rộng Khu công nghiệp Cam Liên, huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu thuộc địa phận xã Thanh Thủy và xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình có tổng diện tích 1.812.160,0 m2, trong đó: Khu vực 1 (thuộc xã Thanh Thủy) có diện tích 878.360,0 m2; khu vực 2 (thuộc xã Ngư Thủy Bắc) có diện tích 933.800,0 m2. Phạm vi ranh giới được xác định như sau:

  + Khu vực 1 (thuộc xã Thanh Thủy): - Phía Đông Bắc giáp đất định hướng chức năng thương mại dịch vụ; Phía Tây Nam giáp đất trồng màu và đường quy hoạch rộng 22,5m; Phía Đông Nam giáp khu quy hoạch nghĩa địa và đường quy hoạch rộng 15m; Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch rộng 15m và đất quy hoạch ở mới.

  + Khu vực 2 (thuộc xã Ngư Thủy Bắc): Phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch rộng 36,0m (theo quy hoạch vùng); Phía Tây Nam giáp đất quy hoạch KCN Cam Liên (giai đoạn 1); Phía Đông Nam giáp đường quy hoạch rộng 15,0m; Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch rộng 15,0m.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000 mở rộng Khu công nghiệp Cam Liên, huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình là: Tổ chức các chức năng nhà máy công nghiệp (có cấp độc hại cấp III-V) theo hướng đa ngành, công nghệ sạch, tiên tiến và thân thiện với môi trường. Tổ chức kết nối chặt chẽ với các phân khu nhằm quản lý thống nhất về cơ cấu chức năng và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ khu công nghiệp sau khi mở rộng.

- Được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 62-QĐ/UBND ngày 07 tháng 01 năm 2021

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu 1/2000 mở rộng Khu công nghiệp Cam Liên, huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, HTKT và đánh giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 04: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi