0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
250 EP
Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất quy hoạch phân khu N7

Quy hoạch phân khu N7 thuộc địa giới hành chính các xã: Bắc Hồng,Vân Nội, Tiên Dương, Uy Nỗ, Việt Hùng, Cổ Loa và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Thông tin Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất quy hoạch phân khu N7

Thuộc đồ án Quy hoạch phân khu đô thị N7, huyện Đông Anh, tỷ lệ 1/5000.

Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị N7 tỷ lệ 1/5000 thuộc địa giới hành chính các xã: Bắc Hồng, Vân Nội, Tiên Dương, Uy Nỗ, Cổ Loa, Việt Hùng và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.


Quy hoạch phân khu đô thị N7 huyện Đông Anh được thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định 37/2010/NĐ-CP Ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 111/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị và Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị GN tỷ lệ 1/5000 đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội xác nhận với các yêu cầu nêu tại Tờ trình 4373/TTr-QHKT ngày 29/12/2010 với quy mô diện tích đến năm 2030.
.

Bản đồ phân khu đô thị N7

- Vị trí:

Vị trí, quy mô quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000 thuộc địa giới hành chính các xã Bắc Hồng, Vân Nội, Tiên Dương, Uy Nỗ, Việt Hùng, Cổ Loa và thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. 

+ Phía Bắc đến đường vành đai 3

+ Phía Nam đến hành lang xanh Cổ Loa – Sông Thiếp – đầm Vân Trì

+ Phía Đông đến khu di tích Cổ Loa

+ Phía Tây đến hành lang xanh đầm Vân Trì

 

Xem thêm: Thông tin bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất quy hoạch phân khu N5

- Địa hình, địa mạo: 

+ Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng, độ cao tự nhiện khoảng từ 10m đến 15m. Nền địa chất khu vực chủ yếu là cát bồi, sét bồi.

+ Địa hình có sự dốc nhẹ từ Tây Bắc xuống Đông Nam, thuận lợi cho việc thoát nước. Một số khu vữ có địa hình trũng thấp, dễ ngập úng do ảnh hưởng của mực nước sông Hồng.

Bản thiết kế phân khu N7

- Được phê duyệt tại:

+ Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000

- Mục tiêu:

+ Cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050, đáp ứng thời gian, yêu cầu quản lý nhà nước.

+ Đề xuất giải pháp đối với các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai và đang được nghiên cứu rà soát (theo hướng: giữ nguyên cập nhật vào quy hoạch phân khu, được điều chỉnh tổng thể hoặc điều chỉnh cục bộ, ...).

+ Xác định cụ thể hóa phạm vi ranh giới, diện tích, quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị; các khu vực bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới.

+ Xác định các khu chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật trong các ô quy hoạch.

+ Đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện và Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu, làm cơ sở lập: Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc; các quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định và để các cấp chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Thời điểm lập quy hoạch:

+ Năm 2018

- Nội dung văn bản:

+ Tổng diện tích trong ranh giới nghiên cứu khoảng: 1871.12 ha

+ Thuộc ranh giới hành chính của 06 xã, 01 thị trấn của huyện Đông Anh

Trong đó xã Tiên Dương chiếm diện tích lớn nhất 762,31ha chiếm tỷ lệ 40,74% diện tích đất nghiên cứu; xã Cổ Loa có diện tích 23,28ha, chiếm 1,24% diện tích đất nghiên cứu

- Đất ở

* Đất ở làng xóm

- Đất ở làng xóm gồm 26 thôn, thuộc các xã Vân Nội, Tiên Dương, Uy Nỗ.

- Đất ở làng xóm hình thành từ lâu đời, gắn liền với sự phát triển của khu vực này. Dân cư làng xóm đa phần có mật độ xây dựng thấp, có lối sống theo sản xuất nông nghiệp. Nhà ở làng xóm đang dần đô thị hóa tự phát, thiếu sự kiểm soát nên mất dần giá trị kiến trúc nhà ở truyền thống cũ. Do vậy, trong khu vực này cần lập dự án riêng và việc quản lý xây dựng trong khu vực cần phải chặt chẽ và dành quỹ đất để phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

* Đất ở đô thị:

- Đất ở đô thị chủ yếu thuộc thị trấn Đông Anh và một phân thuộc xã Bắc Hồng, Tiên Dương, Cổ Loa, với 19 cụm dân cư, tổ dân phố và tập thể của các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn trong đó có nhiều tập thể cơ quan, đơn vị được hình thành từ lâu, tự chia và phân phối cho nhau nên việc quản lý đất ở trong các khối này gặp rất nhiều khó khăn. Có những khu vực dân cư  được hình thành nhưng không có các điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nên dân cư sống trong khu vực này không đảm bảo điều kiện sống. Các khu dân cư này chủ yếu tập trung thuộc các khối tập thể của các đơn vị quân đội và của các cơ quan xí nghiệp công nghiệp.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản vẽ (CAD):

+ Các văn bản pháp lý liên quan.

+ Bản vẽ QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. 

Xem thêm: Thông tin thuyết minh tổng hợp quy hoạch phân khu N4, tỷ lệ 1/5000

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phân khu đô thị N7

 

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi