0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

- Thanh Hà là một huyện nằm phía Đông Nam của tỉnh Hải Dương. Huyện chia làm bốn khu là: Hà Nam, Hà Đông, Hà Tây và Hà Bắc và được thành lập trên cơ sở 19 xã và 01 thị trấn và có diện tích tự nhiên 14.071,8ha. Huyện có tổng dân số năm 2020 là: 143.583 người.

- Được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 23 tháng 09 năm 2021

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương: năm 2021

- Mục tiêu của Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương: Nhằm đáp ứng được yêu cầu, định hướng phát triển của huyện Thanh Hà, của Vùng và của Tỉnh. Phát huy vị trí chiến lược của huyện Thanh Hà để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, khai thác có hiệu quả kinh tế nội ngoại vùng, quan hệ trong nước, khai thác các thế mạnh về đầu mối giao thông, công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất hàng hóa lớn. Xây dựng cấu trúc không gian vùng lãnh thổ, liên kết đô thị, điểm dân cư nông thôn, liên kết các cực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự phát triển cân đối hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Than Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng vùng: điều kiện tự nhiên hiện trạng phân bố dân cư và SDD, hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng vùng: hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường cấp vùng

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng nông nghiệp

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng: định hướng giao thông, cao độ nền

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, định hướng thoát nước mặt, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, định hướng cung cấp năng lượng và viễn thông

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, định hướng cấp nước

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

(mailan-hatran-qtrinh98-acudvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi