0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Chính sách kinh tế vĩ mô, đòn bẩy tăng trưởng kinh tế đô thị và phát triển bền vững đô thị

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

Đô thị hoá và phát triển bền vững đô thị phải dựa trên chính sách kinh tế vĩ mô, đòn bẩy tăng trưởng kinh tế đô thị và phát triển bền vững đô thị. Mọi quốc gia có chính sách kinh tế vĩ mô tốt, tăng trưởng nhanh đều gắn liền với quá trình đô thị hoá và phát triển bền vững đô thị.

Nước ta trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá cần dựa vào chính sách kinh tế vĩ mô nhằm đảm bảo tăng trưởng và hiệu quả kinh tế. Chính sách kinh tế vĩ mô là đòn bẩy tăng trưởng kinh tế đô thị và phát triển bền vững đô thị.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

I. Kinh tế đô thị trong quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

II. Về kết hợp giữa đô thị hóa với công nghiệp hóa trong phát triển bền vững đô thị Việt Nam

III. Kinh tế tuần hoàn trong xu thế phát triển bền vững đô thị

IV. Phát triển kinh tế dịch vụ trong bối cảnh mới nhìn từ quá trình mở rộng vùn thành phố Hồ Chí Minh

V. Quy trình tái phát triển đô thị taoh nguồn lực phát triển bền vững đô thị

VI. Bất động sản công nghiệp – hướng tới phát triển đô thị công nghiệp bền vững

VII. Một vài quan điểm về kinh tế đô thị và hệ thống giao thông vận tải

VIII. Phát triển đô thị trong công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

IX. Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong đánh giá những nhân tố làm tăng trưởng kinh tế đô thị

X. Thực trạng kinh tế đô thị tại Việt Nam: Nghiên cứu các thành phố trực thuộc trung ương

XI. Đô thị hóa và sinh kế bền vững

XII. Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế đô thị tại Việt Nam

XIII. Tái thiết đô thị Đà Nẵng m- những vấn đề nhìn từ một dự án cụ thể

XIV. Khoa học công nghệ tác động đến tăng trưởng kinh tế đô thị

XV. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong bối cảnh đô thị hóa: Nghiên cứu điển hình ở thành phố Hà Nội

(HMC - Thanhphuong99 – acudvn18)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi