0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Quên mật khẩu và Yêu cầu cung cấp lại mật khẩu
Trường hợp bạn quên mật khẩu đã đăng ký trước đó thì bạn cần yêu cầu cung cấp lại mật khẩu với các thao tác như sau:

-Chọn vào mục đăng nhập, sau đó nhấp chọn vào mục Quên mật khẩu, sau đó bạn khai báo các thông tin như sau:

-Tại hộp thoại Yêu cầu cung cấp lại mật khẩu, bạn nhập địa chỉ email dùng để đăng ký. Sau đó bạn nhấp chọn vào nút Gửi

 

-Sau khi nhấn Gửi thì một email được gửi từ support@thuvienxaydung.net đến email bạn đã yêu cầu để xác nhận việc Cung cấp lại mật khẩu cho bạn. Bạn nhấn vào đường dẫn trong thư để thuvienxaydung.net cung cấp lại mật khẩu mới cho bạn.

-Sau đó bạn nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới để tiếp tục sử dụng tài khoản đã đăng ký.


Nguồn tin: thuvienxaydung.net