0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ngân Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2007

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ngân Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ sơ đồ hành chính huyện Ngân Sơn

+ QH_02: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng

+ QH_03: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi